Image Alt

APARTAMENTI 23

APARTAMENTI 23, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 88.68m2

Siperfaqe e përbashket: 13.57m2

Siperfaqe totale: 102.25m2

Siperfaqe kopesht: 54m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture