Image Alt

APARTAMENTI 13

APARTAMENTI 13, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 86.31m2

Siperfaqe e përbashket: 13.18m2

Siperfaqe totale: 99.49m2

Siperfaqe kopesht :77.64m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture