Image Alt

APARTAMENTI 12

APARTAMENTI 12, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 92.31m2

Siperfaqe e përbashket: 14.10m2

Siperfaqe totale: 106.41m2

Siperfaqe kopesht : 43.67m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture