Image Alt

APARTAMENTI 8′

APARTAMENTI 8′(2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 109.60m2

Siperfaqe e përbashket: 16.77m2

Siperfaqe totale: 126.37m2

Siperfaqe kopesht: 61.7m2

Siperfaqe depo: 14.40m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture