Image Alt

APARTAMENTI 5′

APARTAMENTI 5′, (1+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 52.71m2

Siperfaqe e përbashket: 8.06m2

Siperfaqe totale: 60.77m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture