Image Alt

APARTAMENTI 4

APARTAMENTI 4, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 91.23m2

Siperfaqe e përbashket: 13.95m2

Siperfaqe totale: 105.18m2

Siperfaqe kopesht:33m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture