Image Alt

APARTAMENTI 1′

APARTAMENTI 1/1 (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 120.01m2

Siperfaqe e përbashket: 18.48m2

Siperfaqe totale: 138.49m2

Siperfaqe verande: 26.2m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture