Image Alt

APARTAMENTI 18

APARTAMENTI 18, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 110.35m2

Siperfaqe e përbashket: 16.99m2

Siperfaqe totale: 127.34m2

Siperfaqe verande:32.42m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture