Image Alt

APARTAMENTI 16

APARTAMENTI 16, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme 132.39m2

Siperfaqe e përbashket: 20.39m2

Siperfaqe totale: 152.78m2

Siperfaqe verande :33.74m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture