Image Alt

APARTAMENTI 10

APARTAMENTI 10, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 86.86m2

Siperfaqe e përbashket: 13.38m2

Siperfaqe totale: 100.24m2

Siperfaqe oborri :90.7m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture