Image Alt

APARTAMENTI 7

APARTAMENTI 7, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 81.41m2

Siperfaqe e përbashket: 12.54m2

Siperfaqe totale: 93.95m2

Siperfaqe oborri:50.3m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture