Image Alt

APARTAMENTI 7′

APARTAMENTI 7′, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 61.37m2

Siperfaqe e përbashket: 9.45m2

Siperfaqe totale: 70.82m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture