Image Alt

APARTAMENTI 6

APARTAMENTI 6, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 99.43m2

Siperfaqe e përbashket: 15.31m2

Siperfaqe totale: 114.74m2

Siperfaqe oborri:28.5m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture