Image Alt

APARTAMENTI 4′

APARTAMENTI 4′, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 86.61m2

Siperfaqe e përbashket: 13.34m2

Siperfaqe totale: 99.95m2

Siperfaqe oborri:51.5m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture