Image Alt

APARTAMENTI 3′

APARTAMENTI 3/1(2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 91.46m2

Siperfaqe e përbashket: 14.08m2

Siperfaqe totale: 105.54m2

Siperfaqe verande:47.3m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture