Image Alt

APARTAMENTI 3

APARTAMENTI 3, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 90.68m2

Siperfaqe e përbashket: 13.96m2

Siperfaqe totale: 104.64m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture