Image Alt

APARTAMENT 9

APARTAMENTI 9, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 122.15m2

Siperfaqe e përbashket: 17.71m2

Siperfaqe totale: 139.86m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture