Image Alt

APARTAMENT 12

APARTAMENTI 12, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 99.65 m2

Siperfaqe e përbashket: 14.45 m2

Siperfaqe totale: 114.1 m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture