Image Alt

CORNER – NJESI TREGTARE

NJESI TREGTARE 2

Siperfaqa e përgjithshme: 423.7m2

Siperfaqe e përbashket: 42.37m2

Siperfaqe totale:466.07m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture