Image Alt

CORNER – NJESI TREGTARE 1

NJESI TREGTARE 1

Siperfaqa e përgjithshme: 93.97m2

Siperfaqe e përbashket: 17 m2

Siperfaqe totale:110.97m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture