Image Alt

CORNER – APARTAMENT 18

APARTAMENTI 18, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 112.6m2

Siperfaqe e përbashket: 20.38m2

Siperfaqe totale: 132.98m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture