Image Alt

CORNER – APARTAMENT 17

APARTAMENTI 17, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 133.1m2

Siperfaqe e përbashket: 24.09m2

Siperfaqe totale: 157.19m2

Siperfaqe verande: 13m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture