Image Alt

CORNER – APARTAMENT 11

APARTAMENTI 11, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 80.57m2

Siperfaqe e përbashket: 14.58m2

Siperfaqe totale: 95.15m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture