Image Alt

CORNER – APARTAMENT 8

APARTAMENTI 8, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 80.75m2

Siperfaqe e përbashket: 14.62 m2

Siperfaqe totale: 95.37 m2

Siperfaqe verande: 38.17m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture