Image Alt

CORNER – APARTAMENT 10

APARTAMENTI 10, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 106.28 m2

Siperfaqe e përbashket: 19.24 m2

Siperfaqe totale: 125.52 m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture