Image Alt

CORNER – APARTAMENT 5′

APARTAMENTI 5′ (1+1)

Siperfaqa e përgjithshme: 51.68m2

Siperfaqe e përbashket: 9.35m2

Siperfaqe totale: 61.03m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture