Image Alt

CORNER – APARTAMENT 4

APARTAMENTI 4, (1+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 57.39 m2

Siperfaqe e përbashket: 10.39m2

Siperfaqe totale: 67.78 m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture