Image Alt

CORNER – APARTAMENT 2

APARTAMENTI 2, (2+1)

Siperfaqa e përgjithshme: 89.88 m2

Siperfaqe e përbashket: 16.27 m2

Siperfaqe totale: 106.15m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture