Image Alt

APARTAMENT TEST

APARTAMENTI 1, (1+1) kuota +0.00

Siperfaqa e përgjithshme: m2

Siperfaqe e përbashket: m2

Siperfaqe totale: m2

Siperfaqe verande:m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture