Image Alt

VILA 14 (S3)

VILA 14

Siperfaqe : 240.98m2

Siperfaqe te perbashketa :31.33m2

Siperfaqe totale :272.31m2

Siperfaqe verande :37.38m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture