Image Alt

APARTAMENT 2

APARTAMENTI 2, (3+1) 

Siperfaqe e pergjithshme: 111.35m²
Siperfaqe e perbashket 16.15m²
Siperfaqe totale: 127.5m²
Siperfaqe oborr: 134.7m²

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture