Image Alt

APARTAMENT 1

APARTAMENTI 1, (3+1) 

Siperfaqe e përgjithshme : 104.62m²
Siperfaqe e perbashket :15.17m²
Siperfaqe totale: 119.79m²
Siperfaqe oborr: 137m

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture