Image Alt

APARTAMENT 6

APARTAMENTI 6, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 100.49 m2

Siperfaqe e përbashket: 14.47m2

Siperfaqe totale: 115.06m2

Siperfaqe oborri :105 m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture