Image Alt

APARTAMENTI 5

APARTAMENTI 5, (3+1)Dupleks
kuota 0.00 dhe 3.40

Siperfaqe: 192.01m²

Siperfaqe e perbashket 28.80m²

Siperfaqe totale: 220.81m²

Siperfaqe verande:118.5m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture