Image Alt

APARTAMENTI 5

APARTAMENTI 5, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 105.76m2

Siperfaqe e përbashket: 17.13m2

Siperfaqe totale: 122.89m2

Siperfaqe kopsht:32.77

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture