Image Alt

APARTAMENTI 33

APARTAMENTI 33, (1+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 60.19m2

Siperfaqe e përbashket: 9.67m2

Siperfaqe totale: 69.86m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture