Image Alt

APARTAMENTI 11

APARTAMENTI 11, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 117.30m2

Siperfaqe e përbashket: 18.88m2

Siperfaqe totale: 136.19m2

Siperfaqe kopesht:34.54m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture