Image Alt

APARTAMENTI 17

APARTAMENTI 17, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 89.55m2

Siperfaqe e përbashket: 13.68m2

Siperfaqe totale: 103.23m2

Siperfaqe kopesht: 78.5m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture