Image Alt

CORNER – APARTAMENT 13

APARTAMENTI 13, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 98.32m2

Siperfaqe e përbashket: 17.80m2

Siperfaqe totale: 116.12m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture