Image Alt

CORNER – APARTAMENT 11′

APARTAMENTI 11/1, (1+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 54.90m2

Siperfaqe e përbashket: 9.94m2

Siperfaqe totale: 64.78m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture