Ambjenti Nr. 2 Godina Z1 (104.08 m2- 500 euro/muaj)