Ambjenti Nr. 2 Godina Z1 (459.08 m2- 2400 euro/muaj)