Ambjenti Nr. 1 Godina Z1 (172.4 m2- 1000 euro/muaj)